Joomla! News

Joomla! 3.9.15 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.15 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.15 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.15 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 20 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.14 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.14 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.14 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.14 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 2 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 35 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.13 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.13 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.13 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.13 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 2 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 15 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.12 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.12 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.12 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.12 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 1 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 30 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.11 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.11 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.11 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.11 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 1 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 25 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.10 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.10 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.10 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.10 นี้ ได้ถูกแก้ไขปัญหาที่มีต่อรูปแบบเทมเพลตของเว็บไซต์ที่แสดงหลายภาษาจากปัญหาในรุ่น 3.9.9 ที่เพิ่งปล่อยออกไป

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST