Joomla! News

Joomla 4.0 และ Joomla 3.10 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0 และ Joomla 3.10 ถูกปล่อยแล้ว!

มาฉลองกันเถอะ! วันนี้เป็นวันสำคัญของโครงการ Joomla! เรากำลังฉลองวันเกิดปีที่ 16 ของเรา แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด… หลังจากทำงานอย่างหนักเป็นเวลา 9 ปีโดยอาสาสมัครของเรา เราภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัว Joomla 4.0 เวอร์ชันหลักใหม่ ควบคู่ไปกับ Joomla 3.10 หรือที่เรียกว่า "สะพาน"

Read more ...
Joomla! 3.9.28 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.28 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.28 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.28 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 5 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 15 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.27 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.27 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.27 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.27 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 15 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.26 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.26 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.26 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.26 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 2 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 30 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.25 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.25 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.25 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.25 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 9 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 40 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.9.24 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.24 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.9.24 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.24 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 35 รายการ

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST