Joomla! News

Joomla! 3.8.5 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.5 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.5 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.5 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องจากรายงานที่ได้รับหลังปล่อยรุ่น 3.8.5 ออกไป

Read more ...
Joomla! 3.8.4 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.4 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.4 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.4 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 4 รายการ ทำการแก้ไขข้อบกพร่องมากกว่า 100 รายการที่ถูกรายงานเข้ามา และทำการปรับปรุงส่วนต่างๆ ให้ดีขึ้น

Read more ...
Joomla! 3.8.3 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.3 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.3 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.3 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องถึง 60 รายการ รวมทั้งปรับปรุงส่วนอื่นๆ ให้ทำงานดีขึ้น

Read more ...
Joomla! 3.8.2 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.2 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.2 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.2 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องและแก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการที่ถูกรายงานเข้ามาหลังจากที่ได้ปล่อยรุ่น 3.8.1 ออกไป

Read more ...
Joomla! 3.8.1 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.1 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.1 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.1 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องจากปัญหาที่ได้ถูกรายงานเข้ามาหลังจากที่ได้ปล่อยรุ่น 3.8.0 ออกไป

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla! 3.9.8 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.8 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.8 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x...

 • Joomla! 3.9.7 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.7 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.7 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.7...

 • Joomla! 3.9.6 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.6 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.6 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.9.6...