Joomla! News

Joomla! 3.8.12 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.12 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.12 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.12 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 20 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.8.11 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.11 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.11 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.11 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องกว่า 35 รายการ และทำการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

Read more ...
Joomla! 3.8.9 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.9 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.9 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.9 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 2 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 50 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.8.10 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.10 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.10 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อบกพร่อง 1 รายการ ที่เกิดจากรุ่น 3.8.9 ซึ่งมีผลต่อเซิร์ฟเวอร์ Windows

Read more ...
Joomla! 3.8.8 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.8 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.8 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.8 นี้ ได้ถูกแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 9 ช่องทางและรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงกว่า 50 รายการ

Read more ...
Joomla! 3.8.7 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.7 ถูกปล่อยแล้ว

Joomla! 3.8.7 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla! 3.8.7 นี้ ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่องกว่า 70 รายการ และทำการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla! 3.9.16 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.16 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.16 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.15 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.15 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.15 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.14 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.14 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.14 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...