Joomla! News

Joomla 4.1.2 และ Joomla 3.10.8 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.2 และ Joomla 3.10.8 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.2 และ 3.10.8 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.1.1 และ Joomla 3.10.7 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.1 และ Joomla 3.10.7 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.1.1 และ 3.10.7 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.1.0 รุ่นเสถียร - มาตรฐานใหม่ในการออกแบบเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้

Joomla 4.1.0 รุ่นเสถียร - มาตรฐานใหม่ในการออกแบบเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้

โครงงาน จูมล่า! ตื่นเต้นที่จะประกาศคุณสมบัติที่อัดแน่น และการเปิดตัว Joomla 4.1 ในเวลาที่เหมาะสม

Read more ...
Joomla 4.0.6 และ Joomla 3.10.5 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.6 และ Joomla 3.10.5 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.6 และ 3.10.5 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.0.5 และ Joomla 3.10.4 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.5 และ Joomla 3.10.4 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.5 และ 3.10.4 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.0.4 และ Joomla 3.10.3 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.4 และ Joomla 3.10.3 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.4 และ 3.10.3 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST