Joomla! News

Joomla 5.1.0 และ Joomla 4.4.4 มาแล้ว!

Joomla 5.1.0 และ Joomla 4.4.4 มาแล้ว!

มาเฉลิมฉลองกันเถอะ! วันนี้เป็นวันสำคัญของโครงการ Joomla! เรากำลังเฉลิมฉลองการทำงานหนักเป็นเวลา 6 เดือน โดยอาสาสมัครของเราซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะผลิตเวอร์ชันรองใหม่

Read more ...
Joomla 5.0.3 และ Joomla 4.4.3 รุ่นแก้ไขความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

Joomla 5.0.3 และ Joomla 4.4.3 รุ่นแก้ไขความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

โครงงาน จูมล่า! มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัว Joomla 5.0.3 และ 4.4.3 ซึ่งเป็นรุ่นแก้ไขความปลอดภัย และข้อผิดพลาดสำหรับ Joomla รุ่น 5.x และ 4.x

Read more ...
Joomla 5.0.1 และ Joomla 4.4.1 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

Joomla 5.0.1 และ Joomla 4.4.1 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และข้อบกพร่อง

โครงงาน จูมล่า! มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัว Joomla 5.0.1 และ 4.4.1 ซึ่งเป็นรุ่นแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับ Joomla รุ่น 5.x และ 4.x

Read more ...
Joomla 5.0 และ Joomla 4.4 มาแล้ว!

Joomla 5.0 และ Joomla 4.4 มาแล้ว!

มาเฉลิมฉลองกัน! วันนี้เป็นวันสำคัญของ Joomla! โครงการ เรากำลังเฉลิมฉลองการทำงานหนักสองปีโดยอาสาสมัครของเราซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะผลิตเวอร์ชันหลักใหม่ทุก ๆ สองปี และหลังจากการพูดคุยกัน การรันโค้ด และการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST