Joomla! Corner News

เสวนา Joomla Security

ขอเชิญร่วมงาน Joomla! Talk ครั้งที่ 10 ฟรี

ขอเชิญร่วมงาน Joomla Talk ครั้งที่ 10 ฟรี
วันเสารที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น. -17:00 น.
313 อาคาร C.P. Tower ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม กรุงเทพฯ (BTS สถานี ศาลาแดง )

Read more ...
Joomla Talk ครั้งที่ 9 Joomla Security

ขอเชิญร่วมงาน Joomla! Talk ครั้งที่ 9 ฟรี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บ.มาร์เวลิค เอ็นจิ้น
ขอเชิญร่วมงาน JoomlaTalk #9 - Joomla! Security แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยเว็บไซต์ Joomla!
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21
ETDA - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

Read more ...
Joomla Talk ครั้งที่ 7 Banner

ขอเชิญร่วมงาน Joomla! Talk ครั้งที่ 7 ฟรี

เตรียมตัวกันให้พร้อม Joomla! Talk ครั้งที่ 7 มารอแล้ว
ในหัวข้อ Joomla Template Framework & Celebrate 10th Year Joomla 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 18:00 -21:00 น. ที่ HUBBA เอกมัยซอย 4
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้

Read more ...
อบรม Joomla! CMS

เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากกว่า 1,000 เว็บไซต์ ขับเคลื่อนด้วย Joomla!

ผู้เข้าอบรมจำนวน 1,500 คน จาก 1,000 อปท. เข้าร่วม อบรม Joomla! สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

Read more ...
Joomla Talk ครั้งที่ 5

ขอเชิญร่วมงาน Joomla! Talk ครั้งที่ 5 ฟรี

เตรียมตัวกันให้พร้อม Joomla! Talk ครั้งที่ 5 มารอแล้ว
ในหัวข้อ Scaling Joomla Site using Docker 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558 เวลา 13:00 -16:00 น. ที่ PAH Creative Space เอกมัยซอย 4
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้

Read more ...
Joomla Talk ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมงาน Joomla! Talk ครั้งที่ 4 ฟรี

ขอเชิญร่วมงาน JOOMLA! TALK ครั้งที่ 4 [ ฟรี ]
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 18:00 น. - 21:00 น. ที่ PAH Creative Space เอกมัย ซอย 4  ในหัวข้อ การจัดการ Content หลากหลายรูปแบบด้วย Content Construction Kit (CCK)

 

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST