ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ"

Princess Awardการจัดแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ
     1. ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท
     2. ประเภทนิสิตนักศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับได้รับโล่พระราชทาน รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

RECENT ARTICLE

RECENT POST

  • โครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 10

    กลับมาอีกครั้ง! กับค่ายยอดนิยมในวงการออนไลน์ “Young Webmaster Camp ครั้งที่ 10” ค่ายสานฝันเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เตรียมพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพเว็บมาสเตอร์มืออาชีพ...

  • ร่วมฉลอง 20 ปี Linux กับงาน "Linux Day Bangkok Thailand 2011"

    ร่วมฉลอง 20 ปี Linux กับงาน "Linux Day Bangkok Thailand 2011" โดยนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์และพันธมิตรซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศ.ดร. สุดใจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) วัน เวลา สถานที่ วัน : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม –...

  • มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

    มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10The 10th Thailand Open Source Software Festival 2010 "ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร"...