Joomla! Corner News

Joomla 1.0.10 ลายไทย [UTF-8]

Joomla 1.0.10 ลายไทย [UTF-8]Security Release for Joomla! 1.0.x [UTF-8] series

joomla 1.0.10 ลายไทย [UTF-8] เวอร์ชั่นนี้ ได้ทำการเปลี่ยนแปลง หน้าตาในส่วนของการติดตั้ง
ให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น โดยได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
- ปรับภาษาไทยให้เป็น utf-8
- เพิ่มภาษาในส่วนของ frontend
- แปลภาษาไทยด้านหน้าเว็บเพิ่มเติม
- ปรับ css ในส่วนแสดงผลในหน้าติดตั้ง
- ปรับ css ในส่วนของเทมเพลตหลัก
- ปรับ css ในส่วนของเทมเพลตผู้ดูแล
- ทำการแก้ไขให้แสดงผล Newsfeed ภาษาไทยได้
- เพิ่มเติม PDF ให้รองรับภาษาไทย

สำหรับผู้ที่ใช้ Joomla 1.0.9 ลายไทย [UTF-8] สามารถใช้ patch
Joomla_LaiThai_1.0.9_to_1.0.10-Stable-Patch_Package.zip โดยการแตกไฟล์ทับได้เลยครับ

  • ดาวน์โหลด Joomla 1.0.10 ลายไทย [UTF-8] 

    สำหรับท่านที่ Database ไม่รองรับ UTF-8 สามารถโหลดภาษาไทย TIS-620 ไปติดตั้งเพิ่มใน Joomla เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้ครับ 

เวอร์ชั่นนี้ ผมตัดในส่วนของ collage ออก และทดสอบ บน

Database Version:  4.0.27-standard 
PHP Version:  4.4.2 

สามารถใช้งานได้ ซึ่งคาดว่า hosting จริงในไทยตอนนี้ น่าจะรองรับ เวอร์ชั่นนี้ครับ

Joomla 1.0.9 ลายไทย [UTF-8]

Joomla 1.0.9 ลายไทย [UTF-8]Security Release for Joomla! 1.0.x [UTF-8] series

joomla 1.0.9 ลายไทย [UTF-8] เวอร์ชั่นนี้ ได้ทำการเปลี่ยนแปลง หน้าตาในส่วนของการติดตั้ง
ให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น โดยได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
- ปรับภาษาไทยให้เป็น utf-8
- เพิ่มภาษาในส่วนของ frontend
- แปลภาษาไทยด้านหน้าเว็บเพิ่มเติม
- ปรับ css ในส่วนแสดงผลในหน้าติดตั้ง
- ปรับ css ในส่วนของเทมเพลตหลัก
- เพิ่มเติม PDF ให้รองรับภาษาไทย

สำหรับผู้ที่ใช้ Joomla 1.0.8 ลายไทย [UTF-8] สามารถใช้ patch
Joomla_LaiThai_1.0.8_to_1.0.9-Stable-Patch_Package.zip โดยการแตกไฟล์ทับได้เลยครับ

  • ดาวน์โหลด Joomla 1.0.8 ลายไทย [UTF-8] 

    สำหรับท่านที่ Database ไม่รองรับ UTF-8 สามารถโหลดภาษาไทย TIS-620 ไปติดตั้งเพิ่มใน Joomla เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้ครับ 

เวอร์ชั่นนี้ ผมตัดในส่วนของ collage ออก และทดสอบ บน

Database Version:  4.0.27-standard 
PHP Version:  4.4.2 

สามารถใช้งานได้ ซึ่งคาดว่า hosting จริงในไทยตอนนี้ น่าจะรองรับ เวอร์ชั่นนี้ครับ

LRU Joomla! Camp#1

Image

   ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับโคงการดีๆ ของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ผ่าน young webmaster camp #3 ที่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยได้จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา ร่วมมือกับ joomlacorner.com , marvelic.co.th  ร่วมกันขยายผลให้กับน้อง ๆ โรงเรียนในเขตภาคอีสาน ที่สนใจเข้าร่วม จากหลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนศรีบุญเรือง จากจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนเมืองเลย วิทยาลัยอาชีวะ โรงเรียนเชียงคาน และอีกหลาย ๆ โรงเรียน รวมแล้วกว่า 50 คน

Read more ...

Joomla! 1.0.4 LaithaiShop 1.0.1

Image Joomla! 1.0.4 LaithaiShop 1.0.1 เปิดตัวแล้วครับ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานจูมล่าลายไทย ที่รวมร้านค้าออนไลน์ไว้แล้วโดยมีการแสดงผลเป็นภาษาไทย พัฒนาจาก VirtueMart e-commerce V1.0.1


Read more ...

Joomla 1.0.7 ลายไทย [UTF-8]

Joomla 1.0.7 ลายไทย [UTF-8]Security Release for Joomla! 1.0.x [UTF-8] series

joomla 1.0.7 ลายไทย [UTF-8] เวอร์ชั่นนี้ ได้ทำการเปลี่ยนแปลง หน้าตาในส่วนของการติดตั้ง
ให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น โดยได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
- ปรับภาษาไทยให้เป็น utf-8
- แก้ bug เรื่อง sef
- แก้ bug เรื่องการสร้างฐานข้อมูลให้เป็นแบบ utf-8
- เพิ่มภาษาในส่วนของ frontend

สำหรับผู้ที่ใช้ Joomla 1.0.5 ลายไทย [UTF-8] สามารถใช้ patch
Joomla_1.0.5_to_1.0.7-Stable-Patch_Package.zip โดยการแตกไฟล์ทับได้เลยครับ

Joomla 1.0.8 ลายไทย [UTF-8]

Joomla 1.0.8 ลายไทย [UTF-8]Security Release for Joomla! 1.0.x [UTF-8] series

joomla 1.0.8 ลายไทย [UTF-8] เวอร์ชั่นนี้ ได้ทำการเปลี่ยนแปลง หน้าตาในส่วนของการติดตั้ง
ให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น โดยได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
- ปรับภาษาไทยให้เป็น utf-8
- แก้ bug เรื่องการสร้างฐานข้อมูลให้เป็นแบบ utf-8
- เพิ่มภาษาในส่วนของ frontend

สำหรับผู้ที่ใช้ Joomla 1.0.7 ลายไทย [UTF-8] สามารถใช้ patch
Joomla_LaiThai_1.0.7_to_1.0.8-Stable-Patch_Package.zip โดยการแตกไฟล์ทับได้เลยครับ

RECENT ARTICLE

RECENT POST