ติดตั้ง Joomla! บนเครื่อง แล้วค้างระหว่างติดตั้ง !!

หลายคนมักเกิดปัญหาขณะติดตั้ง Joomla! ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง (localhost) มักจะเกิดอาการค้างระหว่างติดตั้ง โดยสังเกตว่า Process bar จะอยู่กับที่เป็นเวลานานมาก

how-to-fix-joomla-install

ค้างอยู่หน้านี้เป็นเวลานาน

สาเหตุ :
เนื่องจากโปรแกรมจำลอง web server ได้มีการจำกัดเวลาไว้ว่าภายในการ excute หนึ่งครั้ง จะใช้เวลาไม่ควรเกินเท่านี้ ถ้าเวลาเกินจะ timeout แล้วยกเลิก process ที่ทำอยู่ขณะนั้นไป ซึ่งโดย Default ของโปรแกรม XAMPP จะอยู่ 30 วินาที

โดยระหว่างการติดตั้ง Joomla! จะช้าจะเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับ Spec ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ แต่โปรแกรมเค้าจำกัดเวลาไว้เพียง 30 วินาทีเท่านั้น ยิ่งเป็น Joomla! version 3.x แล้ว ข้อมูลยิ่งมีมาก ทำให้กินเวลาในการติดตั้งนาน จะเห็นว่าปัญหานี้เกิดกับการติดตั้ง Joomla! 3.x เป็นส่วนใหญ่ ทำให้หลายคนคิดว่าเป็น Bug ที่เกิดจาก Joomla! 3.x

วิธีแก้ไข :

how-to-fix-joomla-install

ให้เข้าแก้ไฟล์ php.ini ของ XAMPP จะอยู่ที่ C:\xampp\php\php.ini

how-to-fix-joomla-install

เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม text editor เช่น Notepad

how-to-fix-joomla-install

CTRL + F ค้นหาด้วยคำว่า max_execution_time

how-to-fix-joomla-install

จากเดิมที่เป็นอยู่ 30 ให้แก้ไขเป็น 100 แล้วเซฟ

how-to-fix-joomla-install

จากนั้น Restart โปรแกรมที่ใช้รันเว็บ (Apache)
กด Stop แล้ว Start อีกครั้ง

ติดตั้ง Joomla! ใหม่อีกครั้ง จะสามารถติดตั้งผ่านไปได้ด้วยดี

RECENT ARTICLE

RECENT POST