การใช้ gmail smtp ใน joomla 1.5

การใช้ gmail smtp ใน joomla 1.5 การใช้? gmail smtp ใน? joomla 1.5 ง่ายๆครับสำหรับคนที่มี Account ของ Gmail อยู่แล้ว สามารถใช้ Account ของ Gmail เชื่อมต่อไปยัง SMTP Server ของ Gmail เพื่อใช้ ส่งอีเมลต่างๆในระบบของจูมล่าได้ การตั้งค่าแบบนี้ทำให้ email ที่ส่งออกจากระบบ จูมล่า ไม่ไปอยู่ใน Junk Mail ใครยังม่มี gmail ก็ไปสมัครก่อนนะที่ http://www.gmail.com จากนั้นมาตั้งค่ากันเลย

?

?

ตั้งค่าให้ไปที่ site >> Global Configuration คลิ๊กที่ Server

site global configuration joomla

ดูตรง Mail Settings

gmail smtp config for joomla

สิ่งที่ต้องใส่

Mailer = เลือกเป็น SMTP Server

SMTP Security: SSL
SMTP Port: 465
SMTP Authentication: Yes
SMTP Username:
ใส่ Gmail username
SMTP Password: ใส่รหัสผ่าน Gmail
SMTP Host: smtp.gmail.com


* เสร็จแล้วอย่าลืมบันทึก

?

RECENT ARTICLE

RECENT POST