Marvelic เปิดอบรมสร้าง Joomla Responsive Template รอบพิเศษ

อบรมสร้าง Responsive Template Joomlaข่าวดีครับ สำหรับท่านที่พลาดการสมัครเข้าอบรมการสร้างเทมเพลต Joomla ให้รองรับหน้าจอหลายขนาด (Responsive Template) ในโครงการที่ทางซิป้าร่วมกับทางบริษัทมาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด ใน 4 รุ่นที่ผ่านมา

เพื่อตอบสนองกับความต้องการ ทางโครงการจึงได้เปิดอบรมรอบพิเศษ เพิ่มเติมอีก 1 รุ่น โดยจะมีการอบรมใน วันที่ 11-13 กันยายน 2556 นี้   โดยองค์กรที่สนใจจะต้องยื่นใบสมัครและส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 นี้

ปกติมีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 18,500 บาท สำหรับโครงการนี้เหลือเพียงท่านละ 2,000 บาท การอบรมจะใช้เวลา 3 วัน โดยแต่ละองค์กรจะสามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 2 ท่าน  (ส่งท่านเดียวก็ได้)

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ รวมถึงการสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูได้จากเว็บ  http://sipa.joomlacorner.com

RECENT ARTICLE

RECENT POST