Help get JoomlaCorner to Joomla World Conference

Help get Krit to Joomla World Conference

สวัสดีครับ เพื่อนๆ สมาชิกจูมล่าทุกท่าน วันนี้มีเรื่องขอแรงช่วยเหลือจากทุกๆ  หลังจากที่ Contribute งานโอเพนซอร์สมาหลายปี  ปีนี้ Joomla จะมีการจัดงาน ที่เรียกว่า Joomla World Conference (JWC) เป็นครั้งแรกขึ้นที่  San Jose สหรัฐอเมริกา  การเดินทางไปร่วมงาน แน่นอนครับต้องใช้เงินมากมาย  ผมอยากไปครับ แต่ไม่มีเงินครับ  ถ้าได้ไปคงได้กลับมาแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ในงานให้เพื่อนๆ ได้ฟังกันครับ

http://flexicontent.org/joomlacorner

RECENT ARTICLE

RECENT POST