Thai Language for Joomla 1.6.1 released

Translation Teamsทีมจูมล่าลายไทย ได้รีลีสต์ไฟล์ภาษาสำหรับใช้งานบนจูมล่า 1.6.1 แล้ว ซึ่งในแพคเกจของไฟล์ภาษา ยังอาจมีข้อบกพร่องบ้าง ซึ่งตอนนี้ขอออกให้ใช้เฉพาะด้านหน้าเว็บก่อน ส่วนด้านหลัง ของตรวจสอบ Bug ให้น่้อยที่สุดแล้วจะออกตามมาครับ

1. th-TH joomla lang site 1.6.1 v1.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับเฉพาะด้านหน้าเว็บเท่านั้น

ภาษาไทย joomla 1.6

 


โดยไฟล์ทั้งหมดนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บโปรเจ็คที่รวมทุกภาษาของจูมล่าครับ ซึ่งในโปรเจ็ค Joomla! Accredited Translations จะมาจากทีมแปลของทุกภาษาที่ได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการครับ.

หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องถอนไฟล์ภาษาเก่าออกแล้วครับ สามารถทำการติดตั้งไฟล์ภาษาชุดใหม่ได้เลยครับ

RECENT ARTICLE

RECENT POST