Joomla! News

Joomla 1.6 เบต้า 2 ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla! ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า 2 (ดาวน์โหลดที่นี่) หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

ตั้งแต่ Joomla 1.6 beta 1 ถูกปล่อยออกมา ทางทีมได้ทำการแก้ไขไปแล้ว 140 ปัญหา ดังนั้นความก้าวหน้าในรุ่นนี้ จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นจากความพยายามของทีม Joomla! Bug Squad ดังนั้นเราขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทีม ซึ่งทำให้การทำงานของระบบมั่นคงขึ้น!

คุณสามารถดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้จากในไฟล์ CHANGELOG.php

ถัดจากนี้ไป จะมีอะไร?

Read more ...

Joomla 1.6 เบต้า ออกแล้ว

1.6 Beta LogoJoomla!? ได้ประกาศเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว คือ Joomla 1.6 เบต้า (ดาวน์โหลดที่นี่)? หมายเหตุ: รุ่นเบต้านี้ยังไม่สามารถทำงานได้กับส่วนเสริมอื่นๆ? ไม่แนะนำให้ใช้ทำเว็บไซต์จริง?? ซึ่งออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการทดลอง และประเมินผลเท่านั้น

รายละเอียดของรุ่นนี้ มีดังนี้

Joomla! 1.6 รุ่นเบต้า ? ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่เขียนด้วยภาษา PHP ที่เป็นที่นิยมของโลก และง่ายต่อการใช้สร้างเว็บไซต์และแอพพลิเคชันออนไลน์

New York, 17 พฤษภาคม 2010 ?? โครงงาน Joomla, ฟรี, ได้รับรางวัล PHP-Based? Content Management System ที่ผู้ใช้สามารถสร้าง เว็บไซต์และแอพพลิเคชันออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ได้ประกาศรุ่นเบต้าของ Joomla 1.6 โดยได้ทำการออกแบบเพื่อให้การควบคุมจัดการ และการใช้งานเว็บไซต์ได้ดีขึ้น Joomla 1.6 จะให้ความหลากหลายของเครื่องมือใหม่ๆ ในการปรับปรุงการจัดการ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งมีส่วนของโครงสร้างการควบคุมการเข้าใช้งานที่ดีขึ้น (Content control) และมีการปรับปรุงต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาปรับปรุง

Read more ...

Joomla! 1.5.18 Released

Joomla 1.5.18 Released

?

Joomla! Project ได้ประกาศออก Joomla 1.5.18 [Wojmamni ama woobusani] เป็นการเร่งด่วน. โดยในเวอร์ชั่นนี้เป็นการแก้ไขในเรื่อง Security ที่สำคัญ 1 จุดของจูมล่า เวอร์ชั่น 1.5.17

โดยทีม Development Working Group's ยังคงทำงานหนักกันต่อไปอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อกลุ่มผู้ใช้ Joomla ทั่งหลาย.

?

?

Read more ...

Joomla! 1.5.17 Released

Joomla 1.5.17 Released

?

Joomla Project ได้ประกาศออก Joomla 1.5.17 [Wojmamni ama woobusani] เป็นการเร่งด่วน. โดยในเวอร์ชั่นนี้เป็นการแก้ไข ความถูกต้อง 2 จุดหลักใน เวอร์ชั่น 1.5.16. ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้มีจุดที่ต้องแก้ไขในเรื่อง Security แต่ที่ต้องประกาศให้อยู่ในหมวดของ Security เพราะการออกเวอร์ชั่นนี้ก็ได้รวมในส่วนของ Security ที่ได้ถูกแก้ไขไปแล้วเข้ามาด้วย หลายๆ เว็บไซต์ในขณะนี้ ก็จะได้สามารถอับเกรดจากเวอร์ชั่น? 1.5.15 มาเป็น 1.5.17 ได้ทันที

โดยทีม Development Working Group's ยังคงทำงานหนักกันต่อไปอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อกลุ่มผู้ใช้ Joomla ทั่งหลาย.

?

?

Read more ...

Joomla! 1.5.16 Released

Joomla 1.5.16 Released

?

โครงงาน Joomla ได้ถูกประกาศออกมาใหม่แล้วเป็น Joomla 1.5.16 [Wojmamni ama busani]. นับเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ตั้งแต่ Joomla 1.5.15 ได้ถูกปล่อย ออกมาเมื่อ พฤศจิกายน 4, 2009.

โดยทีม Development Working Group's ยังคงทำงานหนักกันต่อไปอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อกลุ่มผู้ใช้ Joomla ทั่งหลาย.

?

?

?

?

Read more ...

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ OSM

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริหาร Open Source Matters?? ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลโครงการ? Joomla!? และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า?

โดยสมาชิกทุกท่านสามารถร่วมเสนอรายชื่อบุคคล ที่ท่านคิดว่าสมควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการโครงการ? ให้กับ? CoC? (Community Oversight Committee)? เพื่อคัดเลือก? โดยจะต้องเสนอรายชื่อ? ภายในวันที่?? 12 มกราคม 2553? นี้? เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับ สมาชิกแต่ละคนสามารถเสนอบุคคลได้มากกว่า 1 คน โดยกรอกแยก รายชื่อละ 1 แบบฟอร์ม? ผู้ที่จะเสนอชื่อและผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จะต้องมีชื่อผู้ใช้งานใน forum ของเว็บไซต์? joomla.org ด้วยครับ


เสนอรายชื่อ ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์? นี้??? == ปิดรับการ เสนอชื่อ ==

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla! 3.9.18 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.18 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.18 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.17 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.17 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.17 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...

 • Joomla! 3.9.16 ถูกปล่อยแล้ว
  Joomla! 3.9.16 ถูกปล่อยแล้ว

  Joomla! 3.9.16 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 3.x โดย Joomla!...