ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ CMS ที่ท่านชื่นชอบเข้าร่วมชิงรางวัล Open Source CMS

  Packt ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อ Open Source CMS เพื่อเข้าชิงรางวัล Open Source CMS ประจำปี 2008 ซึ่งเงินรางวัลจะมอบ ให้กับ Open Source Project ที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยในปีนี้ มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000 US. สำหรับผู้ชนะประเภท Over all และ 2,000 US. สำหรับประเภทอื่นๆ  ในปีนี้ของเชิญสมาชิกร่วมเสนอชื่อ  Joomla เพื่อมีชื่อในการรับการโหวตในประเภทดังนี้

    * Overall Winner
    * Best Open Source PHP CMS

  นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่กำหนดขึ้นใหม่ สำหรับบุคคล ซึ่งทำงานหนักเพื่อการส่งเสริมพัฒนา Open Source CMS เรียกว่า MVPs โดยท่านสามารถร่วมเสนอชื่อบุคคล ที่ท่านเห็นว่าเขาทำงานหนักในการส่งเสริม Open Source CMS ได้

    * ร่วมเสนอชื่อ Open Source MVPs ที่นี่

โดยท่านสามารถร่วมเสนอชื่อ Project และชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2008 นี้

สำหรับ เพื่อนๆ ที่ได้ใช้งาน จูมล่าลายไทย Joomla LaiThai ท่านสามารถสนับสนุนเราได้ โดยการร่วมเสนอชื่อ Joomla LaiThai เข้าร่วมชิงใน หมวด Best Overall Open Source CMS Award และ Best PHP Open Source CMS และร่วมเสนอชื่อ คุณ Akarawuth Tamrareang เข้าชิงในส่วนของ Open Source MVPs ร่วมกันแสดงพลังให้ฝรั่งได้เห็นความช่วยเหลือกันของเราคนไทยครับ