JoomlaCorner News Reader - Google Chrome Extensions

JoomlaCorner News Reader

JoomlaCorner News Reader เป็น Google Chrome Extensions ที่ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารจากเว็บ JoomlaCorner.com ผ่านส่วนเสริมนี้ ได้โดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ โดยสามารถตั้งค่าเวลาการแจ้งเตือน เมื่อมีข่าวมาใหม่ได้ครับ รองรับ Google Chrome 7.0.x ครับ

Install Now!