บรรยากาศ LRU Joomla Camp #4

บรรยากาศ LRU Joomla Camp #4ผ่านไปแล้วครับสำหรับงาน LRU? Joomla Camp ครั้งที่ 4 การอบรมการใช้งานซอฟแวร์โอเพนซอร์สจูมล่าซึ่ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งปี้นี้ จัดขึ้นระหว่าง 15-16 สิงหาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจภายนอก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

?

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี? เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม LRU Joomla Camp ครั้งที่ 4

บรรยากาศการอบรมสามารถคลิกดูได้ที่นี่