Extensions of the month! Track Thailandpost v2.0

Extensions of the month! Track Thailandpost v2.0หลังจากที่ทางทีมจูมล่าลายไทยได้เคยทำโมดูลตัวนี้แจกจ่ายออกไป ตอนนี้ก็ได้มีการอัพเดท Web Service ที่เว็บของไปรษณีย์ไทย ทางทีมจูมล่าลายไทย เลยต้องอัพเดทโค้ดของโมดูลตามครับ สำหรับท่านที่เคยใช้ หรือติดตั้งเวอร์ชันเก่าอยู่ สามารถติดตั้งทับลงไปได้เลยครับ

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้โมดูลตัวนี้ ความสามารถของมันก็คือ เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับตรวจสอบสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ โดยเราต้องพิมพ์หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค ที่แสดงอยู่อยู่บนใบเสร็จรับเงินที่เราได้มาตอนไปส่งพัสดุ ลงไปในแบบฟอร์ม ตัวฟอร์มจะส่งค่าไปตรวจสอบยังเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยให้ครับ. ซึ่งโมดูลตัวนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับเว็บไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์เลยทีเดียวครับ.

Download Now!