สัมภาษณ์ Dan Lopez เกี่ยวกับการทำ Linux.com ด้วย Joomla!

สัมภาษณ์ Dan Lopez เกี่ยวกับการทำ Linux.com ด้วย Joomla!

บทสัมภาษณ์ โดย Steve Burge

บทสัมภาษณ์นี้ ได้สัมภาษณ์ Dan Lopez เกี่ยวกับการทำ Linux.com สมัยแรกที่ใช้ Joomla! 1.0 .

สวัสดีครับ Dan ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังสักนิดได้ไหม?

Dan Lopezผมเป็นสถาปนิกเว็บไซต์ของ Linux Foundation โดยช่วยในด้านเว็บไซต์และเทคโนโลยีเวบไซต์ที่จะทำให้องค์กรของเราบรรลุเป้าหมายในทางกลยุทธ์ ผมยังได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบ full lifecycle ของเว็บไซต์ผู้บริโภคขนาดใหญ่ ไปจนถึงออกแบบสถาปัตยกรรมระดับรัฐวิสาหกิจ (Enterprise Architecture) สำหรับรัฐและกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้แล้วผมยังเป็นผู้ประกอบการ นักวางกลยุทธ์ สถาปนิกออกแบบ web application ผู้สนับสนุนเผยแพร่โอเพนซอร์ส และผู้เชี่ยวชาญด้าน start-up และยังได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์สกับ web application

อะไร หรือใครบ้างที่อยู่เบื้องหลัง Linux.com?

Linux Foundation เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ดำเนินการ Linux.com, เป็นองค์กรที่สนับสนุน ปกป้อง และทำให้ Linux มีมาตรฐาน ผมเองเป็นสถาปนิกเว็บไซต์ที่รับผิดชอบการจัดการและสร้างความพยายามต่างๆที่จะช่วยให้เราดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยขับเคลื่อนด้านเว็บไซต์และเทคโนโลยี

คุณนำเสนอจุดขาย Joomla ต่อผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจต่างๆ อย่างไรหรือ?

ผมได้รับหน้าที่ให้ช่วยออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูล (CMS) ที่จะช่วยขยายและปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา Joomla นั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เน้น module มีชุมชนผู้ใช้ที่คึกคัก มี component ของ third party ที่แจกจ่ายใช้สะดวกและมี support ที่ดี ผมเองอยากจะยึดสูตรการเลือกซอฟท์แวร์โอเพนซอร์สของผมเอง นั่นคือ เวลาในการออกสู่ตลาด (time to market) ความสามารถในการขยายตัวรองรับ (scalability) ความยืดหยุ่น (flexibility) เสถียรภาพ (stability) และทางเลือก (choice) ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ Joomla มีให้หมดในขณะที่ CMS คู่แข่งอื่นๆไม่สามารถให้ได้หมด สำหรับ Linux.com นั้น เวลาในการออกสู่ตลาดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ส่วนความยืดหยุ่นเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเวบไซต์อื่นๆของเราที่ใช้ Joomla สำหรับผมแล้วนี่เป็นการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมา และการดูแลเว็บไซต์ Joomla นั้นมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติได้จริงมากกว่าในความเห็นของผม

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่