Thai Language for Joomla 1.5.15 released

อีเมล พิมพ์ PDF
SHARE STORE:
Digg
 

Translation Teamsทีมจูมล่าลายไทย ได้รีลีสต์ไฟล์ภาษาสำหรับใช้งานบนจูมล่า 1.5.15 แล้ว ซึ่งในแพคเกจของไฟล์ภาษา ได้ถูกสร้างออกมา 3 รูปแบบ ดังนี้

1. th-TH_joomla_lang_admin.1.5.15v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับนำไปใช้แสดงการใช้งานเฉพาะด้านผู้ดูแลเท่านั้น
2. th-TH_joomla_lang_site.1.5.15v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับเฉพาะด้านหน้าเว็บเท่านั้น
3. th-TH_joomla_lang_full.1.5.15v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับการแสดงผลภาษาไทย ทั้งในด้านผู้ดูแล และด้านหน้าเว็บ โดยด้านหน้า จะแสดงวัน เดือน ปี แบบปกติ


โดยไฟล์ทั้งหมดนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บโปรเจ็คที่รวมทุกภาษาของจูมล่าครับ ซึ่งในโปรเจ็ค Joomla! Accredited Translations จะมาจากทีมแปลของทุกภาษาที่ได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการครับ.

หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องถอนไฟล์ภาษาเก่าออกแล้วครับ สามารถทำการติดตั้งไฟล์ภาษาชุดใหม่ได้เลยครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๕๒ น.
You are here ข่าว - JoomlaCorner Thai Language for Joomla 1.5.15 released